Κωνσταντίνος Μίχαλος: Να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι στην προσέλκυση ταλέντου | piperata.gr Skip to main content
Κωνσταντίνος-Μίχαλος

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι στην προσέλκυση ταλέντου

Σε έναν κόσμο που αλλάζει με κινητήριο δύναμη τη γνώση, εντείνεται διαρκώς ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων, των χωρών, αλλά και των μεγάλων πόλεων, για την προσέλκυση των καλύτερων: των ταλαντούχων και ικανών ανθρώπων, οι οποίοι θα πρωταγωνιστήσουν στην ανάπτυξη και την ευημερία τους.

Η διεκδίκηση του ταλέντου είναι μια πρόκληση που αφορά άμεσα και τη χώρα μας, σε μια περίοδο που επιχειρεί την ανάκαμψη από την κρίση, αλλά κυρίως τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας της με αιχμή την παραγωγή υψηλότερης προστιθέμενης αξίας προϊόντων και υπηρεσιών.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος*

Πόσο ανταγωνιστική είναι, όμως, η Ελλάδα στην προσέλκυση υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού; Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του INSEAD για την ανταγωνιστικότητα των χωρών στην προσέλκυση ταλέντων, η χώρα μας να καταλαμβάνει την 26η θέση από τις 38 χώρες που εξετάστηκαν στη γεωγραφική περιφέρεια της Ευρώπης και την 42η μεταξύ των χωρών υψηλού εισοδήματος. Ως προς τους επιμέρους τομείς, οι οποίοι αξιολογούνται παρουσιάζει σχετικά καλές επιδόσεις στον πυλώνα της διατήρησης ταλέντων, υστερεί όμως σημαντικά όσον αφορά την ενεργοποίηση και την προσέλκυση ταλέντων. Η βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της Ελλάδας σε αυτό τον τομέα πρέπει να αναδειχθεί σε προτεραιότητα, προκειμένου να αντιστραφεί το φαινόμενο του brain drain που εντάθηκε στη διάρκεια της κρίσης και να ενισχυθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο, στο οποίο θα στηριχθεί η προσπάθεια ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο αυτό, απαιτείται η συνέχιση και η ολοκλήρωση των μεταρρυθμιστικών προσπαθειών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην αναβάθμιση του συστήματος δια βίου μάθησης, την αποτελεσματικότερη σύνδεση της έρευνας με τον κόσμο των επιχειρήσεων, την ενίσχυση του οικοσυστήματος καινοτομίας, την προσαρμογή της εργατικής νομοθεσίας στα ευρωπαϊκά δεδομένα και τη μείωση του μη μισθολογικού κόστους της εργασίας. Οι επιχειρήσεις από την πλευρά τους μπορούν να οικοδομήσουν ελκυστικότερα employer brand, επενδύοντας σε σύγχρονα πακέτα αμοιβών και παροχών, υιοθετώντας περισσότερο ευέλικτες δομές, σχεδιάζοντας στρατηγικές ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού τους και εφαρμόζοντας πολιτικές ανάπτυξης ταλέντου, που επιτρέπουν στα ικανά στελέχη να αξιοποιήσουν τα προσόντα και τις δυνατότητές τους. Αν θέλουμε η Ελλάδα να έχει μέλλον στη σύγχρονη, παγκόσμια οικονομία της γνώσης, πρέπει να την καταστήσουμε περισσότερο ελκυστική για τους ανθρώπους με ταλέντο, φιλοδοξίες και ικανότητες.

 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι ο πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αρθρογράφος του PIPERATA.GRAdd new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV