"Τσουχτερά" πρόστιμα σε όσους δεν δηλώνουν τα Airbnb - Δείτε πότε λήγει η προθεσμία | piperata.gr Skip to main content

"Τσουχτερά" πρόστιμα σε όσους δεν δηλώνουν τα Airbnb - Δείτε πότε λήγει η προθεσμία

Μέχρι την Παρασκεύη 28 Φεβρουαρίου έχουν προθεσμία οι ιδιοκτήτες ακινήτων, για να υποβάλουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) την οριστικοποίηση του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής, εφόσον διαθέτουν τα ακίνητά τους μέσα στη πλατφόρμα βραχυχρόνιων μισθώσεων Airbnb.

Σε περίπτωση που οι ιδιοκτήτες των συγκεκριμένων ακινήτων δεν συμμορφωθούν με την ανωτέρω προθεσμία, τότε τους περιμένουν μεγάλα πρόστιμα, τα οποία κυμαίνονται από5.000 ευρώ έως και 100.000 ευρώ.

Έξτρα φόρος

Αυτό σημαίνει πως όποιος διαχειριστής ακινήτου Airbnb δεν οριστικοποιήσει το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος τότε, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, τα δεδομένα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο θεωρούνται οριστικά και ο Διαχειριστής έχει την ευθύνη των δεδομένων που έχουν καταχωρηθεί.

Ειδικότερα, αν ο Διαχειριστής Ακινήτου δεν προσδιορίσει το ποσοστό διανομής του εισοδήματος στο 100%, το ποσοστό που υπολείπεται θα φορολογηθεί στο όνομά του.

Τα παραπάνω προβλέπονται στο φορολογικό νομοσχέδιο και η οριστικοποίηση του Μητρώου Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής κρίνεται υποχρεωτική για όσους δραστηριοποιούνται στο Airbnb και σε άλλες πλατφόρμες βραχυχρόνιων μισθώσεων .

Σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, η οριστικοποίηση του Μητρώου για όσους διαθέτουν τα ακίνητά τους μέσω Airbnb «μπορεί να γίνει έως και την 28η Φεβρουαρίου του έτους υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, προκειμένου να προσδιοριστεί το φορολογητέο εισόδημα ανά δικαιούχο εισοδήματος».

Η ΑΑΔΕ τονίζει ότι μέχρι την οριστικοποίηση ο Διαχειριστής Ακινήτου μπορεί να διορθώνει λανθασμένες καταχωρήσεις και να τροποποιεί στοιχεία (λοιποί δικαιούχοι εισοδήματος, ποσοστά εισοδήματος κ.λπ.) χωρίς να αλλάζει ο Α.Μ.Α. και χωρίς να υπάρχει πρόστιμο εκπροθέσμου.

Πώς γίνονται οι διορθώσεις στο Μητρώο

Σημειώνεται πως σε περίπτωση που απαιτείται διόρθωση μιας δήλωσης βραχυχρόνιας διαμονής θα πρέπει να υποβάλλεται τροποποιητική δήλωση και να διορθωθεί το όποιο λάθος της αρχικής πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πεδίο τη σωστή τιμή.

Ειδικότερα, για περιπτώσεις διόρθωσης που αφορούν στη χρονική διάρκεια μίσθωσης του ακινήτου και μόνον όταν η διόρθωση αφορά σε αλλαγή στο ημερολογιακό έτος, προβλέπονται οι εξής ενέργειες:

Υποβολή τροποποιητικής δήλωσης, στην οποία ο κάτοχος του ακινήτου θα αφήνει κενό το ο πεδίο «συνολικό συμφωνηθέν μίσθωμα» και θα πληκτρολογεί «0 στο πεδίο «ποσό βάσει πολιτικής ακύρωσης». Με αυτό τον τρόπο θα ακυρώνεται η λάθος υποβολή.

Υποβολή νέας αρχικής δήλωσης, με τις ορθές ημερομηνίες άφιξης και αναχώρησης των ενοικιαστών.Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV