Κωνσταντίνος Μίχαλος: Η τεχνολογία απέναντι στην κρίση | piperata.gr Skip to main content
Κωνσταντίνος-Μίχαλος

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Η τεχνολογία απέναντι στην κρίση

Τα τελευταία χρόνια, χάρη στην εξέλιξη των τεχνολογιών επικοινωνίας, η απομακρυσμένη εργασία ή τηλε-εργασία κερδίζει έδαφος στο πλαίσιο των στρατηγικών βιώσιμης ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος*

Είναι μια πρακτική που συμβάλλει στη διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής των εργαζομένων, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσα από τον περιορισμό των μετακινήσεων, αλλά και στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους μιας επιχείρησης. Σήμερα, το σύστημα της τηλε-εργασίας αναδεικνύεται σε εργαλείο-κλειδί για τη διαχείριση μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης, με άμεσες και δραματικές επιπτώσεις στην αγορά, στη λειτουργία των επιχειρήσεων, στην εργασία, στην καθημερινή ζωή όλων. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν κάθε λόγο να αξιοποιήσουν αυτή την πρακτική για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό εργαζομένων τους, ανάλογα με το αντικείμενο και τους τομείς λειτουργίας τους. Παρέχοντας στους εργαζομένους τις κατάλληλες προσβάσεις, μπορούν να διασφαλίσουν τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους, μειώνοντας παράλληλα την ανάγκη μετακίνησης και παρουσίας στον εργασιακό χώρο.

Παράλληλα, θα πρέπει να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα τεχνολογικά εργαλεία για την εξυπηρέτηση των πελατών τους, όπως είναι το ηλεκτρονικό εμπόριο, οι εφαρμογές, η τηλεφωνική εξυπηρέτηση κτλ.

Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία αυτής της προσπάθειας θα έχουν οι εταιρίες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνίας, οι οποίες οφείλουν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για εργασία από το σπίτι και εργαλεία ηλεκτρονικού επιχειρείν, με διεύρυνση των δυνατοτήτων και της χωρητικότητας των δικτύων τους, αλλά και με δράσεις όπως η παροχή δωρεάν δεδομένων και χρόνων ομιλίας, αδειών χρήσης συστημάτων τηλεδιάσκεψης, λογισμικού ασφαλείας, κ.ά. για το διάστημα που διαρκεί η κρίση. Μια ακόμη δυνατότητα που μπορεί να εφαρμοστεί ανάλογα με το αντικείμενο είναι η εργασία εκ περιτροπής, ενώ για τις επιχειρήσεις που εξυπηρετούν κοινό, είναι αναγκαία η εφαρμογή μέτρων για την αποφυγή του συνωστισμού, όπως είναι η ελεγχόμενη προσέλευση πελατών και ο καθορισμός μέγιστου αριθμού ταυτόχρονα εξυπηρετούμενων, με βάση το εμβαδό του καταστήματος, η τοποθέτηση αντισηπτικών διαλυμάτων και η χρήση μέσων ατομικής προστασίας. Αυτονόητη είναι, επίσης, η συμμόρφωση συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες οδηγίες του ΕΟΔΥ για την προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, για την απολύμανση και τον αερισμό των χώρων, για την παροχή των απαραίτητων υλικών ατομικής προστασίας. Η πανδημία του COVID-19 είναι μια κρίση που αλλάζει ριζικά όλα όσα μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένα. Η πρόκληση για τις επιχειρήσεις είναι να τη διαχειριστούν αποτελεσματικά, προστατεύοντας τους ανθρώπους τους και τη δημόσια υγεία και διασφαλίζοντας παράλληλα την ομαλή εκτέλεση των λειτουργιών τους. Προφανώς δεν υπάρχει ένας ενιαίος τρόπος διαχείρισης για όλους. Υπάρχουν, όμως, δυνατότητες και εργαλεία, που μπορούν να αξιοποιηθούν συνδυαστικά, για να διευκολύνουν τις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τους καταναλωτές. Με νηφαλιότητα, δημιουργικότητα και αίσθημα ευθύνης από όλους, η κρίση αυτή μπορεί να ξεπεραστεί.

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου και αρθρογράφος του PIPERATA.GRAdd new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV