Πιπεράτα παρασκήνια

Ομαδικές παραιτήσεις κατά Κεραμέως τινάζουν στον “αέρα” διανομή σχολικών βιβλίων, τηλεκπαίδευση, myschool!

Κεραμέως: Κυριολεκτικά στον «αέρα» βρίσκεται η παραγωγή και διανομή των σχολικών βιβλίων, καθώς τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», το οποίο συντονίζει και υλοποιεί όλη τη σχετική διαδικασία για τα δημόσια σχολεία της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, παραιτήθηκαν ομαδικώς!

Την ίδια ώρα, σε ιδιαίτερο κίνδυνο βρίσκεται πλέον και η υποστήριξη της τηλεκπαίδευσης, η λειτουργία του MySchool, το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και η μισθοδοσία εκπαιδευτικών, καθώς o I.T.Y.E. εκτός από να παράγει και διανέμει τα σχολικά βιβλία είναι παράλληλα ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας, με σκοπό την έρευνα και την αποτελεσματική αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

…διά χειρός Πάρι Κουρτζίδη

Η αδιαφορία της υπουργού Παιδείας να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που της έθεσαν τα μέλη του «Διόφαντου», όπως αποκαλύπτει η στήλη, οδήγησε στην ομαδική παραίτηση του διοικητικού συμβουλίου, αμέσως μετά την παραίτηση του Προέδρου του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος», καθηγητή Χρήστου Κακλαμάνη, ο οποίος προέβη σε βαρύτατες καταγγελίες κατά της υπουργού Παιδείας, Νίκης Κεραμέως.

Να σημειωθεί ότι το έργο του «Διόφαντου» επικεντρώνεται και στον τομέα της εκπαίδευσης, με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συμβατικών & ψηφιακών μέσων στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση, την έκδοση έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, τη διοίκηση και διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, καθώς και την υποστήριξη της οργάνωσης και λειτουργίας των ηλεκτρονικών υποδομών του Υπουργείου Παιδείας  και όλων των εκπαιδευτικών μονάδων.

Κεραμέως

Κεραμέως: Η επιστολή παραιτήσεων προς την υπουργό Παιδείας

«Αξιότιμη Κα Υπουργέ,

Σε συνέχεια της υποβολής παραίτησης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΙΤΥΕ-Διόφαντος και συμμεριζόμενοι τους λόγους παραίτησης που αναφέρονται στην επιστολή του, σας υποβάλλουμε την παραίτηση μας από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΙΤΥΕ-Διόφαντος.

Τα παραιτηθέντα μέλη του ΔΣ:

Εμμανουήλ Βαρβαρίγος, καθηγητής ΕΜΠ

Χαράλαμπος Ζαγούρας, ομότιμος καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Θεόδωρος Καρούνος, διευθυντής ψηφιακής διακυβέρνησης ΕΔΥΤΕ

Μιχαήλ Παρασκευάς, αναπληρωτής καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Κωνσταντίνος Ραβάνης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Νίκος Τζιμόπουλος, εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

Να θυμίσουμε ότι από 30 Οκτωβρίου 2020 ο Ιωάννης Γαροφαλλάκης, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, έχει παραιτηθεί ήδη και από το ΔΣ.

Το δε 9ο μέλος του ΔΣ είναι η εκπρόσωπος του Υπουργείου Παιδείας.

Ενώ από τον Σεπτέμβριο του 2019 έχουν υποβάλλει παραιτήσεις από τις θέσεις-αρμοδιότητες των αντιπροέδρων, τα μέλη του ΔΣ καθηγητές Χ. Ζαγούρας και Ι. Γαροφαλλάκης, παραμένοντες έκτοτε σε ομηρία με βάση τις προβλέψεις ασυμβιβάστων του νόμου του επιτελικού κράτους του Αυγούστου του 2019, καθώς οποιαδήποτε απάντηση δεν δόθηκε έκτοτε.

Κεραμέως: Σε κίνδυνο τα σχολικά βιβλία του 2021

Την ίδια ώρα, με επιστολή τους επτά προϊστάμενοι των διευθύνσεων του Ι.Τ.Υ.Ε. «Διόφαντος» κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, σχετικά με την κατάσταση που διαμορφώνεται αναφορικά με τα θέματα που χειρίζεται ο οργανισμός, το περιεχόμενο της οποία έχει ως ακολούθως:

«Αξιότιμη κυρία Υπουργέ,

Την Παρασκευή 5/3/2021 ενημερωθήκαμε για την από 1/3/2021 παραίτηση του Προέδρου του ΙΤΥΕ- ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ καθηγητή Χρήστου Κακλαμάνη. Η είδηση έχει προκαλέσει ήδη έντονη ανησυχία στα στελέχη και τους εργαζομένους του Οργανισμού. Την Δευτέρα 8/3/2021 ακολούθησε, όπως ενημερωθήκαμε, και η παραίτηση των μελών του ΔΣ.

Ως Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων που έχουμε την ευθύνη της εύρυθμης καθημερινής λειτουργίας του Οργανισμού, θεωρούμε υποχρέωσή μας να σας ενημερώσουμε, ότι χωρίς Διοίκηση και νόμιμη εκπροσώπηση, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα, ο οργανισμός θα αντιμετωπίσει άμεσα σημαντικά προβλήματα, που θα θέσουν σε κίνδυνο την επιχειρησιακή του λειτουργία με αρνητικές συνέπειες για πολλούς τομείς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (παραγωγή και διανομή σχολικών βιβλίων, υποστήριξη τηλεκπαίδευσης, MySchool, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, μισθοδοσία εκπαιδευτικών κ.ά.).

Αδυναμία λήψης αποφάσεων

Αν και επιχειρησιακά ο προγραμματισμός και η υλοποίηση των λειτουργιών του Οργανισμού έχει σχεδιαστεί άρτια προκειμένου να ανταποκριθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε μια κρίσιμη και δύσκολη χρονική στιγμή λόγω της πανδημίας, η αδυναμία λήψης των αναγκαίων αποφάσεων και η έλλειψη νόμιμης εκπροσώπησής του, θα παραλύσει άμεσα την πρόοδο των έργων, την υλοποίηση του προϋπολογισμού, την έγκριση και υπογραφή συμβάσεων με το απαραίτητο προσωπικό για τη λειτουργία και υποστήριξη των παραπάνω υποδομών και άλλων έργων που εκτελεί το ΙΤΥΕ, πληρωμών των αναδόχων/προμηθευτών, πληρωμών του προσωπικού και των αναδόχων/προμηθευτών  των έργων και της βιβλιοπαραγωγής, διεκδίκηση νέων ανταγωνιστικών ερευνητικών έργων της Ε.Ε. κλπ.

Γνωρίζετε πως όλες οι Διευθύνσεις του ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ σε συνεργασία με την διοίκηση, ανταποκρίθηκαν μέχρι σήμερα με τον καλύτερο τρόπο και έλαβαν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που προκάλεσαν οι νέες απαιτήσεις που τέθηκαν για την υποστήριξη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ελλείψει αρμοδίων οργάνων με αρμοδιότητα λήψης αποφάσεων και εξουσία εκπροσώπησης, τίθεται πλέον εκ των πραγμάτων ανυπέρβλητο όριο στις προσπάθειες αυτές.

Επιπρόσθετα, το γεγονός της πολύμηνης καθυστέρησης έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού Οργάνωσης και Λειτουργίας (ΚΕΟΛ), επιτείνει, σε συνέχεια των ανωτέρω παραιτήσεων, το κλίμα έντονης ανησυχίας για το μέλλον του ΙΤΥΕ μεταξύ των στελεχών και του προσωπικού ενός Οργανισμού που αποτελεί για περισσότερο από τρεις δεκαετίες τον πλέον αποτελεσματικό τεχνολογικό πυλώνα στήριξης εκπαιδευτικών δράσεων της δημόσιας εκπαίδευσης. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ενημερώσουμε διεξοδικά για τα επιμέρους προβλήματα και να ανταλλάξουμε απόψεις για την αντιμετώπισή τους.

Με τιμή

Οι Προϊστάμενοι των Διευθύνσεων».

Κεραμέως

LEAVE A RESPONSE

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *