ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ

Το προγραμματικό σχέδιο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ αποτελεί την πολιτική πλατφόρμα του κινήματος ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ , τις δεσμεύσεις και την αγωνιστική κατεύθυνση προς την οποία θα κινηθεί , με σκοπό να αγκαλιαστεί από όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας
Το προγραμματικό σχέδιο ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΛΛΑΔΑ αρθρώνεται σε ένα πλαίσιο 15 αξόνων που αποτυπώνουν τις θεσμικές , πολιτικές , οικονομικές , κοινωνικές , πολιτιστικές και περιβαλλοντικές προτεραιότητες του κινήματος και συμπυκνώνουν τα αιτήματα της Ελληνικής κοινωνίας
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ,ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ,ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ :
1.Ανεξάρτητη – Αδέσμευτη Εξωτερική πολιτική και Άμυνας της Πατρίδας μας , επιδιώκοντας σχέσεις ισοτιμίας και αλληλοσεβασμού μεταξύ των υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , των ΗΠΑ , της Ρωσίας , της Κίνας , ολόκληρου του κόσμου

2.Μια νέα Ελλάδα , πολιτικά και οικονομικά Ελεύθερη, απαλλαγμένη από τα δεσμά της ξένης εξάρτησης

3.Την κατάργηση κάθε πολιτικής και νομικής δέσμευσης που εκχώρησε δημόσια περιουσία σε οιασδήποτε μορφής χρηματοπιστωτικά ταμεία

4.Μια νέα Ελλάδα με ισχυρό αποτύπωμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης , με κυρίαρχο ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και στον Βαλκανικό κόσμο

5.Την Δημοκρατία, την Εθνική Ανεξαρτησία, την Αμεσοδημοκρατία

6.Την κοινωνική δικαιοσύνη, την αλληλεγγύη , την Ισοτιμία , την Ισονομία

7.Αληθινά Ανεξάρτητη Δικαιοσύνη

8.Την άμβλυνση των οικονομικών ανισοτήτων – Απόλυτη απλοποίηση του φορολογικού συστήματος

9.Την οικονομική – παραγωγική ανασυγκρότηση με προτεραιότητα τον πρωτογενή τομέα ενισχύοντας τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κόσμο , απαλλάσσοντας από φόρους που προκαλούν την καταστροφή του παραγωγικού αυτού τομέα

10.Μια νέα κοινωνική συμφωνία με τον κόσμο της εργασίας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων , της υγιούς επιχειρηματικότητας , για ένα σύγχρονο , βιώσιμο οικονομικό μοντέλο στη βάση της πλήρους περιβαλλοντικής αρμονίας

11.Ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας , των πράσινων και οικολογικών δράσεων και πρωτοβουλιών, των συνεταιριστικών επιχειρήσεων

12.Σταθερό εκλογικό σύστημα με την Συνταγματική κατοχύρωση της απλής αναλογικής

13.Απόλυτη Διοικητική και Οικονομική Αυτοτέλεια της Αυτοδιοίκησης στη βάση της Συνταγματικής επιταγής του άρθρου 102 , με παράλληλη είσοδο στην δημόσια ζωή νέων συμμετοχικών κοινωνικών θεσμών
Αποκέντρωση – Πολυεπίπεδη διακυβέρνηση

14.Σύγχρονη Παιδεία – εκπαίδευση στη βάση των νέων τεχνολογιών της 4ης Βιομηχανικής επανάσταση , με βάση τις αρχές και τα οράματα του Ευρωπαϊκού και Ελληνικού Διαφωτισμού, του ουμανισμού , των σύγχρονων περιβαλλοντικών αναγκών και προκλήσεων , της οικολογικής οπτικής και της κλιματικής κρίσης

Δημόσια Δωρεάν Παιδεία σε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης

Σταθερό ποσοστό , αναπροσαρμοζόμενο προς τα πάνω, ενταγμένο στον ετήσιο κρατικό προϋπολογισμό για την χρηματοδότηση της έρευνας από τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της Πατρίδας μας

Ανοίγουμε τον διάλογο με την κοινωνία για την κατάργηση των Πανελλαδικών εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Προβολή – Προώθηση της εγχώριας πολιτιστικής δημιουργίας , της Λαϊκής μας παράδοσης και ενίσχυσης των Ελλήνων καλλιτεχνών με κάθε πρόσφορο υλικό μέσο

Ευρύς διάλογος για την συγκρότηση μιας νέας Εθνικής Αθλητικής Πολιτικής

15. Σύγχρονη Περιβαλλοντική Πολιτική για την αντιμετώπιση των οικολογικών προκλήσεων και των κινδύνων από την κλιματική κρίση – Απόλυτος σεβασμός στα οικολογικά συστήματα της Πατρίδας μας – Καμιά περαιτέρω εκμετάλλευση των φυσικών πόρων στο όνομα της δήθεν ανάπτυξης – Υποστηρίζουμε πολιτικές της βιώσιμης ευημερίας