Κωνσταντίνος Μίχαλος: Ολοκληρωμένη λύση για τις επιταγές | piperata.gr Skip to main content
Κωνσταντίνος Μίχαλος: Ολοκληρωμένη λύση για τις επιταγές

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Ολοκληρωμένη λύση για τις επιταγές

Η πρόσφατη απόφαση του υπουργείου Οικονομικών για παράταση 75 ημερών στην πληρωμή επιταγών από τους εκδότες τους, ήταν απόλυτα επιβεβλημένη και αναμφίβολα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος*

Πρόκειται για ένα μέτρο που καθίσταται αναγκαίο στο πλαίσιο της σημερινής αρνητικής συγκυρίας στην αγορά, με χιλιάδες επιχειρήσεις να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, λόγω της εξάλειψης, ή της δραστικής μείωσης των εσόδων τους. Η παρέμβαση της Πολιτείας για να αποτραπεί ένα «ντόμινο» ακάλυπτων επιταγών, από τη μια επιχείρηση στην άλλη, ήταν άλλωστε ένα από τα βασικά αιτήματα των Επιμελητηρίων, τα οποία βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με τα μέλη τους, καταγράφοντας τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Το συγκεκριμένο μέτρο είναι θετικό. Σε κάθε περίπτωση, όμως, απαιτείται μια ολοκληρωμένη λύση στο θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών. Ειδικότερα, η παράταση των 75 ημερών για την πληρωμή θα πρέπει να ισχύσει και για τις μεταχρονολογημένες επιταγές, οι οποίες ενδεχομένως θα λήξουν σε μεταγενέστερο χρόνο από τις 31 Μαΐου, δηλαδή μετά τη λήξη του διαστήματος που καλύπτει η νέα ρύθμιση. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η μεταχρονολογημένη επιταγή χρησιμοποιείται ως μέσο πίστωσης σε μεγάλο μέρος των εμπορικών συναλλαγών και στις τράπεζες υπάρχουν σήμερα εκατοντάδες χιλιάδες τέτοια αξιόγραφα. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να προβλεφθούν τρόποι, ώστε οι τράπεζες που κατέχουν τις μεταχρονολογημένες επιταγές, να συνεργαστούν για την εφαρμογή του μέτρου. Αυτό αποτελεί βασική προϋπόθεση για να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα η θετική, κατά τα άλλα, πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομικών. Η διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης πρότασης, η οποία θα υλοποιηθεί με την πλήρη συνεργασία του τραπεζικού τομέα, είναι κάτι παραπάνω από απαραίτητη. Όχι μόνο για να αποφευχθούν δυσάρεστες καταστάσεις τις επόμενες ημέρες, αλλά και για να διασφαλιστεί ότι οι υγιείς επιχειρήσεις της χώρας θα καταφέρουν να επιβιώσουν για να δώσουν τη μάχη της επόμενης ημέρας.

 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αρθρογράφος του PIPERATA.GRAdd new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV