Κωνσταντίνος Μίχαλος: Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μετά την κρίση | piperata.gr Skip to main content
Κωνσταντίνος-Μίχαλος

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις μετά την κρίση

Η επόμενη ημέρα της πανδημίας του COVID-19 θα βρει τις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε ένα πολύ διαφορετικό οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, στο οποίο θα πρέπει να προσαρμοστούν γρήγορα και αποτελεσματικά.

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος*

Άμεσο ζητούμενο είναι η διαχείριση των επιπτώσεων της κρίσης, με κατάλληλες κινήσεις σε θέματα χρηματοδότησης, ρευστότητας και συγκράτησης κόστους. Σε επόμενο στάδιο, ωστόσο, αν θέλουν να παραμείνουν βιώσιμες και να αντέξουν στις πιέσεις του ανταγωνισμού, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να σχεδιάσουν το μετασχηματισμό του επιχειρηματικού τους μοντέλου. Να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές, να αναπροσαρμόσουν την κατανομή των κεφαλαίων τους, να αξιοποιήσουν ψηφιακές τεχνολογίες, να επιδιώξουν την επιχειρηματική μεγέθυνση μέσω συμπράξεων, εξαγορών και συγχωνεύσεων.  

Στην προσπάθεια αυτή θα πρέπει να υπερκεραστούν δύο βασικά εμπόδια. Το πρώτο αφορά την πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την πραγματοποίηση των απαιτούμενων επενδύσεων. Για την αντιμετώπισή του, απαιτούνται άμεσες αποφάσεις από την πλευρά της Πολιτείας, για εμπροσθοβαρή προγράμματα οικονομικής στήριξης, ειδικά σχεδιασμένα για τις ανάγκες των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ένα δεύτερο σημαντικό εμπόδιο, αφορά το έλλειμμα εξειδικευμένης τεχνογνωσίας και καθοδήγησης που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τόσο στην κατάρτιση των επιχειρηματικών σχεδίων όσο και στην αναζήτηση χρηματοδότησης.

Αυτό το έλλειμμα στοχεύει να καλύψει το πρόγραμμα  Advice for Small Business – ASB, που ανέλαβαν να υλοποιήσουν από κοινού το ΕΒΕΑ και η EY Ελλάδας, με την επιδότηση και τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD). Το πρόγραμμα αφορά την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών ειδικά σχεδιασμένων για τις ανάγκες των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων και προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες συνθήκες της κρίσης. Το πρόγραμμα επιδοτείται από την EBRD, η οποία καλύπτει το 70% - 75% του συνολικού ποσού συμμετοχής σε αυτό, για έργα που πραγματοποιούνται με τοπικούς συμβούλους.

Σε μια εποχή όπου οι συνθήκες λειτουργίας της αγοράς αλλάζουν δραματικά, η ανάγκη μετασχηματισμού των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Τα Επιμελητήρια αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια, διεκδικώντας τις απαραίτητες παρεμβάσεις από την πλευρά της Πολιτείας, αλλά και παρέχοντας πρόσβαση σε χρήσιμα εργαλεία, τα οποία επιτρέπουν στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να κερδίσουν την πρόκληση της επόμενης ημέρας.

 

*Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αρθρογράφος του PIPERATA.GRAdd new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV