Κωνσταντίνος Μίχαλος: Ένα απαραίτητο μέτρο | piperata.gr Skip to main content
Κωνσταντίνος Μίχαλος: Ένα απαραίτητο μέτρο

Κωνσταντίνος Μίχαλος: Ένα απαραίτητο μέτρο

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση, ένα μέτρο που μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής, φαίνεται να παίρνει πλέον το δρόμο της καθολικής εφαρμογής. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της ΑΑΔΕ, προβλέπεται εντός του έτους η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών βιβλίων για όλες τις επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, ενώ ξεκινά και η ηλεκτρονική τιμολόγηση με στόχο να γίνει σταδιακά υποχρεωτική.

 

Γράφει ο Κωνσταντίνος Μίχαλος*

 

Τα οφέλη που μπορεί να δημιουργήσει το συγκεκριμένο μέτρο σε επίπεδο φορολογικής διοίκησης είναι προφανή. Με την ηλεκτρονική τιμολόγηση και την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων καθίσταται πρακτικά ανέφικτη η έκδοση εικονικών τιμολογίων και μειώνεται δραστικά η φοροδιαφυγή, βελτιώνεται ο προγραμματισμός του ελεγκτικού έργου των φορολογικών αρχών και καθίσταται εφικτός ο ακριβέστερος υπολογισμός των φορολογικών εσόδων. Δυνητικά οφέλη, όμως, δημιουργούνται και για την αγορά και τον υγιή ανταγωνισμό, καθώς και για τις επιχειρήσεις στο βαθμό που το νέο σύστημα μπορεί να λειτουργήσει ως ευκαιρία για τη βελτίωση και την αυτοματοποίηση διαδικασιών που σχετίζονται με την τήρηση των φορολογικών υποχρεώσεων.

 

Βεβαίως, η αποτελεσματικότητα του μέτρου θα κριθεί στην πράξη. Η μετάβαση και η συμμόρφωση στο νέο σύστημα θα απαιτήσει μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά των επιχειρήσεων, σε μια περίοδο στην οποία οι περισσότερες επιχειρήσεις αγωνίζονται να επιβιώσουν. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να καταβληθεί σοβαρή προσπάθεια από την πλευρά της Πολιτείας, ώστε να υπάρξει η κατάλληλη υποστήριξη και ο απαραίτητος χρόνος προσαρμογής. Θα ήταν, επίσης, σκόπιμο να προβλεφθούν ορισμένες ελαφρύνσεις προς τις επιχειρήσεις που εντάσσονται στο σύστημα, αλλά και να καταργηθούν κάποιες παράπλευρες υποχρεώσεις, οι οποίες με το νέο καθεστώς δεν θα έχουν λόγο ύπαρξης, ώστε με τον τρόπο αυτό να αντισταθμιστεί το κόστος της συμμόρφωσης.

 

Χρειάζεται, να υπάρξουν δράσεις ενημέρωσης και καθοδήγησης, τόσο στο στάδιο της προετοιμασίας όσο και σε αυτό της προσαρμογής. Τα Επιμελητήρια μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το επίπεδο, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες ενημέρωσης επιχειρηματιών και στελεχών.

 

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση είναι ένα απαραίτητο μέτρο, το οποίο όλοι έχουμε συμφέρον να λειτουργήσει σωστά στην πράξη. Σήμερα, με την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, οι συνθήκες για την εφαρμογή του φαίνεται να έχουν ωριμάσει. Είναι σημαντικό η μετάβαση στο νέο καθεστώς να γίνει όσο το δυνατόν πιο ομαλά και να δημιουργηθούν τα αναμενόμενα οφέλη για τα δημόσια έσοδα, για την οικονομία και την αγορά.

 

* Ο Κωνσταντίνος Μίχαλος είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών και αρθρογράφος του PIPERATA.GRAdd new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
  • Lines and paragraphs break automatically.

WebTV