ανακεφαλαιοποίηση

Η χρεοκοπημένη Attica Bank και τα 5 funds που δημιουργούν ερωτηματικά

Υπάρχουν 5 επενδυτές – funds – τα οποία διερευνούν την Attica bank. Οι σύμβουλοι Axia και Euroxx συνεχίζουν την προσπάθεια αλλά τα ερωτήματα είναι πολλά. Πόσα κεφάλαια χρειάζεται πραγματικά η Attica bank; Πόσα είναι τα NPEs και εάν από τα ενήμερα…